Cliniche radiologiche - Ecografie


Villa Serena

Villa Serena

 Pascali, 11 - 88100 Catanzaro   TAC, Ecografie, Ecografia prostatica, Ecografia mammaria, Ecografia addominale ...

Villa Serena Casa di Cura

Villa Serena Casa di Cura

 L. Petruzzi, 42 - 65013 Pescara   TAC, Tac multistrato, Risonanza magnetica, Risonanza magnetica chiusa, Ecografie ...